Életképek

Címlap

A rendes munkarend visszaállása (új)

TÁJÉKOZTATÓ
a rendes munkarend visszatéréséről és az érettségi szabályok változásáról

A 177/2021. (IV.15.) Kormányrendelet 2.§ (3) bekezdése értelmében „Az általános iskolák 5–8. évfolyamai (felső tagozat), a középiskolák, az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon kívül a többi iskola, valamint a szakképző intézmények 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.”
Iskolánkra vonatkozóan ez azt jelenti, hogy ha addig a rendelkezés nem változik, iskolánkban május 10-től áll vissza minden évfolyamon a jelenléti oktatás. Addig továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarendben dolgozunk.


A 167/2021. (IV. 9.) Kormányrendelet módosította az érettségi vizsgaszabályzat néhány pontját is.
A főbb változások a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban:
- A szóbeli vizsgák általában elmaradnak. {2.§ (1) bekezdés}
- Szóbeli vizsgát csak speciális feltételek fennállása esetén kell szervezni, ilyen az
iskolánkban érettségire jelentkezettek esetén nincs.
- A vizsgaeredményt %- ban a teljesített vizsgarészek alapján kell megállapítani (főszabály szerint az írásbeli pont az írásbelin szerezhető pontszám %-ában), kerekítés nélkül, egész számig megállapítva a %-ot. {2.§ (5) bek.}
- Az a végzős, aki ősszel írásbeli vizsgáját megszerezte, majd a COVID miatt nem tudott szóbelizni, a megszerzett eredménye alapján kapja az osztályzatot. {2.§ (6) bek.}
- Az emelt szintű érettségi vizsga nyelvvizsga egyenértékűségét az érettségi bizonyítványban az írásbeli vizsga alapján is meg kell állapítani. {3.§ (1) bek.}
- Bármelyik vizsgatárgyból él az eddig csak matematikából létező szabály, hogy aki az írásbeli vizsgán eléri a 12 %- ot, de nem éri el az elégségeshez szükséges 25 %-ot, az szóbelin javíthat. Ebben az esetben szóbeli vizsgát kell szervezni. {3.§ (2) bek.}
- Testnevelés gyakorlati vizsga – az úszás és küzdősport, önvédelem részeket nem kell teljesíteni, ezek nélkül kell a gyakorlati vizsga eredményét kiszámolni. Középszinten így 90 pont, emelet szinten 80 pont szerezhető a gyakorlati vizsgarészen. {3. § (4) – (7) bek.}
- Vizuális kultúra tantárgyból nincs gyakorlati vizsgarész, az eredményt az írásbeli alapján kell megállapítani. {3. § (8) bek.}


2021. április 19.

     

Ön itt van: Kezdőlap A rendes munkarend visszaállása (új)