BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A KECSKEMÉTI BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a 2017/2018. tanévre

 

Iskolánk 1989 óta nyolcosztályos gimnáziumként működik. Kétosztálynyi tízéves kisdiák felvételét tervezzük a következő tanévben is. 4. osztályba járó gyerekek jelentkezését várjuk ebbe az iskolatípusba, ahol az elmúlt évben is több mint kétszeres volt a túljelentkezés. Elsősorban azok a diákok pályázhatnak eredménnyel, akik korosztályuknál érettebbek, jó adottságokkal, kreatív képzelőerővel és nagy szorgalommal rendelkeznek.

Nyolcosztályos gimnáziumi programunk a klasszikus gimnáziumok hagyományainak megfelelően felkészít az érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra. Az induló két osztály közül az egyikben a tanulók a német, a másikban az angol nyelvet kezdik tanulni. A második tanult idegen nyelv az angol, német vagy francia nyelv lehet. A nyelveket, a számítástechnikát és a matematikát a diákok csoportbontásban tanulják, valamint a természettudományos tantárgyakból kísérletezéshez biztosítunk laboratóriumi órákat csoportbontásban. A 11. és a 12. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő csoportokban magasabb óraszámban készülhetnek a diákok a továbbtanulásra.

A nyolcosztályos gimnáziumi képzésről és a felvételi eljárásról a szülők részletes tájékoztatást kapnak beiskolázási tájékoztatóinkon, melyeket az iskolában tartunk november 22-én 17.00 órától és 28-án 17.30  órától.

Az iskolában folyó munkával a nyílt napokon ismerkedhetnek meg november 14 – 18. között (ennek részletes programjáról a www.banyai-kkt.sulinet.hu honlapon vagy a 76/481–474 telefonszámon az iskolatitkárnál lehet tájékozódni), november 12-én 9-11 óra között pedig a TÁRT KAPU programban mutatjuk be iskolánk érdekességeit a diákoknak és szülőknek.

A felvételi eljárás rendje:

Iskolánk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelentkezők számára előírja az egységes követelmények szerint szervezett központi írásbeli felvételi vizsgát, és szóbeli meghallgatást is szervez.

Csak az jelentkezhet iskolánkba, aki részt vett a központi írásbeli felvételi vizsgán.

A jelentkezés módja:

         A központi írásbeli felvételi vizsgára december 9-ig lehet jelentkezni az általános iskolában vagy a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban beszerezhető vagy az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oktatas.hu) letölthető jelentkezési lapon.

         A végleges jelentkezést az ugyanezen helyekről beszerezhető jelentkezési lapon kell benyújtani február 15-ig. A jelentkezési lappal egyidőben kell továbbítani a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak Győrbe.

         A jelentkezőknek a jelentkezéskor be kell nyújtaniuk

=     a jelentkezési lapot, feltüntetve rajta a tanuló 3. osztályos év végi és 4. osztályos félévi eredményét

=     az írásbeli felvételi vizsga értékelő lapját.

A jelentkezéshez szükséges adatok:

Az iskola    neve: ................................................ Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

                   címe: ................................................ 6000 Kecskemét, Nyíri út 11.

                   OM azonosítója:................................ 027 943

A tanulmányi terület kódja:................................. 0001 (nyolcosztályos gimnázium)

 

 

 

A felvételi részei:

Az írásbeli vizsgán a központi anyanyelvi és matematika feladatlapot oldják meg a tanulók. A dolgozatok értékelése a központilag kiadott útmutató alapján történik.

A szóbeli meghallgatás követelményrendszere:

Anyanyelv-szövegértés

 

Matematika

Szövegek szétválasztása,

összerakása

10 pont

 

Alapvető műveletek,

mértékegységek

8 pont

Szöveg felolvasása

5 pont

 

Logikai, kombinatorikai, geometriai és számelméleti feladatok

8 pont

Szöveg értelmezése

5 pont

 

Nehezebb logikai feladat

4 pont

A felvételi értékelése, a jelentkezők rangsorolásának módja:

Az írásbeli vizsgán és a szóbeli meghallgatáson elért eredmények alapján a táblázatban megadott módon számítjuk ki a tanuló felvételi pontját:

Hozott pontszám

a 3. oszt. év végi és a 4. oszt. félévi matematika osztályzat

10 pont

a 3. oszt. év végi és a 4. oszt. félévi magyar nyelv és magyar irodalom osztályzatok átlaga

10 pont

Az írásbeli vizsgán szerzett pontszám

A matematika központi írásbeli dolgozat pontszáma

50 pont

Az anyanyelv központi írásbeli dolgozat pontszáma

50 pont

A szóbeli vizsgán szerzett pontszám

Matematikából szerzett pontszám

20 pont

Anyanyelv – szövegértésből szerzett pontszám

20 pont

Összesen:

160 pont

A vizsgán nem felel meg, akinek összes pontszáma nem éri el a megszerezhető pontszám 60 %-át.

A felvételi sorrend kialakításánál azonos összes pontszám esetén a hátrányos helyzetű tanuló, majd a Kecskeméten lakó tanuló kerül felvételre. Ilyenek hiányában, vagy ha ezek alapján sem dönthető el a felvétel, a sorrendet az írásbeli vizsgán szerzett pontszám határozza meg, ha az is azonos, akkor a szóbeli vizsgán szerzett pontszám, ha pedig ez is megegyezik, akkor sorsolással kell dönteni a felvételről.  A sorsolásról az érintett tanulók gondviselői értesítést kapnak, a sorsoláson jelen lehetnek.

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén kérjük, a jelentkezési laphoz csatolják a kedvezményhez, mentességhez szükséges szülői kérelmet és a szakvéleményt. Az iskola az írásbeli vizsgán, és a szóbeli meghallgatáson ezek alapján biztosítja az esélyegyenlőség megvalósulásához a feltételeket (többlet idő, eszközök, mentességek – mentesség esetén a felvételi pontok számítása arányosítással történik).

A felvételi eljárás határidői:

12. 09.

Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára

01. 21. 10 óra

Központi írásbeli felvételi vizsga anyanyelvből és matematikából

(Helye: Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét, Nyíri út 11.)

01. 26. 14 óra

A központi írásbeli felvételi vizsga pótlásának időpontja

Kizárólag orvosi igazolással – egyéni program miatt NEM!

02. 09.

Értesítés a központi írásbeli felvételi vizsga eredményéről

02.15.

Jelentkezési határidő

02. 24. és 02.25. 8 óra

(pótnap: 03. 02. 14 óra)

Szóbeli felvételi vizsga

(Helye: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét, Nyíri út 11.)

03.10.

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

04.26.

Értesítés a felvételi eredményéről

Várjuk a tehetséges negyedik osztályos tanulók jelentkezését!

 

                                                                           A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium Iskolavezetése

You are here: Home BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ